HOME> AUTORI> RENZO BIASION

RENZO BIASION


Treviso 1914 - 1997 Firenze

Asta 207 / Lotto 287
RENZO BIASION


"Marina"
13x18,5 acquerello su cartoncino

Stima € 450 / € 600
Aggiudicatelo Subito € 300

Asta 163 / Lotto 50
RENZO BIASION


"Barcone in secca"
12,2x16,2 incisione, es. VIII/X (foglio 25x35)

Stima € 200 / € 300
Aggiudicatelo Subito € 150

Asta 163 / Lotto 51
RENZO BIASION


"Oltre le rive..." 1990
11,2x16 incisione (foglio 25x34,5), prova d'artista

Stima € 150 / € 200
Aggiudicatelo Subito € 100

Asta 159 / Lotto 79
RENZO BIASION


"Interno di studio" 1974
48,5x68,5 foglio, 29x39,5 acquaforte, es. 40/75

Stima € 75 / € 100
Aggiudicatelo Subito € 50