HOME> AUTORI> KATSUTOMI HORIKI

KATSUTOMI HORIKI


Tokyo 1929 - 2021 Cigliano (VC)

Asta 184 / Lotto 236
KATSUTOMI HORIKI


"Paese" 1970
26x23 olio su cartone pressato

Venduto a € 450 + d.a.

Asta 199 / Lotto 232
KATSUTOMI HORIKI


"Composizione"
23x26 olio su cartone

Stima € 600 / € 800
Aggiudicatelo Subito € 400

Asta 199 / Lotto 231
KATSUTOMI HORIKI


"Paese" 1970
26x23 olio su cartone

Venduto a € 400 + d.a.

Asta 199 / Lotto 235
KATSUTOMI HORIKI


"Paesaggio con casa"
23x26 olio su cartone

Venduto a € 400 + d.a.

Asta 199 / Lotto 234
KATSUTOMI HORIKI


"Paesaggio con casa" 1970
23x26 olio su cartone

Venduto a € 400 + d.a.