HOME> AUTORI> BEHI SHAMIRI

BEHI SHAMIRI


Teheran (Iran) 1955

Asta 199 / Lotto 185
BEHI SHAMIRI


"Panarea 1"
140x53 pastello su cartone

Stima € 600 / € 800
Aggiudicatelo Subito € 400